Welcome To CEX GJ

Sprijinim performanța!
Promovam şi sprijinim dezvoltarea elevilor capabili de mare performanţă în domenii diverse.

Viziunea și misiunea CEX GJ

Dorim să modelăm un mediu adecvat dezvoltării inteligenţelor multiple, a creativităţii umane şi a realizării personale.

CEX GJ – opțiunea spre viitor!

Educăm elevii să gândească inventiv, să comunice eficient şi să lucreze în echipă, educăm înspre folosirea potenţialului lor creativ pentru dezvoltare personală într-un mediu echilibrat de viaţă.

Discipline

Pregătirea tinerilor capabili de performanţă se face în grupe de excelentă, pe ani de studiu şi discipline, numărul de elevi din fiecare grupă fiind, de regulă, de minim 10 şi maxim 15.

Înscriere CEX

Procedura de înscriere la cursurile CexGJ implică completarea formularului din secțiunea Anunțuri animated-arrow-image-0312
Câmpurile sunt explicate iar completarea durează maxim 2 minute.

Suport tehnic

Vă rugăm să ne contactați pentru orice problemă legată de funcționalitatea siteului la adresa de mail: cexgorj@gmail.com

Misiunea Noastră

MISIUNEA Centrului de Excelenţă Județean Gorj este de a susţine şi stimula elevii cu rezultate deosebite obținute la olimpiadele şi concursurile naţionale/internaţionale, de a selecta, pregăti şi promova noi elevi, capabili de performanţă la diferite discipline, prin activităţi care vizează dezvoltarea competenţelor interdisciplinare, pluridisciplinare şi transdisciplinare.

Noutăți

Program cursuri

Consultați secțiunea
Discipline animated-arrow-image-0312
pentru a afla programul de desfășurare a cursurilor / disciplină.

Locații cursuri

Cursurile se vor ține în următoarle unități școlare:
– CNTV
– CNET
– CNSH
– CNGC Motru

Întrebări frecvente

1. Cine se poate înscrie?
– Toți elevii care își propun să atingă performanță la o anumită disciplină.
2. Se va organiza un examen de selecție?
– Da. Dacă numărul elevilor înscriși depășește numaărul maxim admis pentru formarea unei grupe.

PROFESORI SPECIALISTI

GRUPE DE EXCELEN
ȚĂ

ORE PREGĂTIRE

ELEVI IMPLICAȚI

Parteneri