Conform Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 5956 din 04 noiembrie 2020 s-a infiinţat Centrul Judeţean de Excelenţă Gorj.


Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 5956


Prin decizia nr. 770 din 19 aprilie 2021 emisă de Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Centrul Judeţean de Excelenţă Gorj a devenit unitate cu personalitate juridică.