Conform Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 5956 din 04 noiembrie 2020 s-a infiinţat Centrul Judeţean de Excelenţă Gorj.

Centrul Judeţean de Excelenţă Gorj prin decizia nr. 770 din 19 aprilie 2021 emisă de Inspectoratul Școlar Județean Gorj a devenit unitate cu personalitate juridică.